הוראת הקריאה בחדרים ובתלמודי־תורה — הלקחים:

א ) הפלוראליזם של שיטות הקריאה מראשית הוראת הקריאה העברית בארץ ישראל — עוד בתקופת החדרים למדו בארץ לפחות על פי שלוש שיטות שונות להוראת הקריאה : האשכנזית , הספרדית והתימנית . מתוך תיאורן וניתוחן למדנו , שהיה הרבה מן המשותף ביניהן , אך הן נבדלו זו מזו בקטגוריות אחדות . החשוב הוא , שכל שיטה התאימה להווי עדתה , ולכן התהווה רצף טבעי מלימוד הקריאה בחדר להווי הביתי המיוחד . כלומר , אילו היתה "משתלטת" שיטה אחת , לא היתה עונה על צורכיהן השונים של קבוצות לומדים בעלי רקע שונה . זו ראייה רלוואנטית בעינינו גם היום , לנוכח הרדיפה אחר השיטה "הטובה . "ביותר אנו רואים ביצירת שיטות שונות זו מזו מגמה חיובית . יתירה מזו , יש להבליט את השוני ביניהן , גם כדי להדגיש את מורכבותה של הוראת הקריאה . מבחינה מעשית , רצוי שמורות תלמדנה לנתח שיטות שונות , גם אם הן עובדות ומדריכות בשיטה אחת מסוימת . כן יש לאפשר להן לבקר ולהסתכל בעבודתן של מורות העובדות על פי שיטה שונה משלהן . כך תפתחנה גמישות בדרכי ההוראה ( כגון העברת אסטרטגיות דידאקטיות משיטה לשיטה ) ויכולת של התאמת גישה אינדיווידואלית בהתאם לצורכי התלמידים . ב ) חש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן