מסקנות ולקחים לעתיד

עד כה עסקנו בטיב התפתחותן של השיטות להוראת ראשית הקריאה , כמסקנות המשתמעות ובהמלצות האפשריות . להלן נדון בהיבטים נוספים בהתפתחותה של הוראת הקריאה , כפי שבאו לידי ביטוי במחקר זה , וכן בלקחים ובהמלצות המשתמעים מהוראת הקריאה בכל תקופה , מתוך הפרספקטיבה של העבודה כולה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן