התפתחותן של השיטות להוראת הקריאה — מבט לעומק

כאמור , נקבעה שיטת החדר האשכנזי ( להלן ' השיטה האשכנזית ) כנקודת מוצא לכל יתר השיטות להוראת הקריאה . לשיטה האשכנזית יש פרופיל "ימני" ישר , מאחר שהצבנו את כל הקטגוריות על דרגה א' ( מתוך ה' הדרגות . ( כל "סטייה" מהפרופיל הישר מסמנת , איפוא , שינוי התפתחותי , וכל סימון של דרגה א' בשיטה אחרת פירושה התפתחות חזרה לשיטה האשכנזית . עיון מהיר בפרופילים מגלה : לשיטה האשכנזית אין "אנטיתיזה" גמורה , כלומר אין שיטה הנעה כולה על הציר " השמאלי" של דרגה ד' ( או דרגה . ( 'ה גם לשיטות שניתקו את עצמן כמכוון מהשיטה האשכנזית יש פרופיל , "מעורב" דוגמת השיטות הגלובאליות ( ראה פרופילים לדוגמה בעמ' . ( 269 . 1 נקודת המוצא — דרגה : 'א אות / תנועה ברוב שיטות הקריאה זנחו את הדרגה הזאת של החדר האשכנזי . בשיטות הסינתטיות העדיפו כדרך כלל לעבור לדרגה כ' ( להברה , ( והשיטות האנאליטיות והאנאליטיות סינתטיות עברו לדרגה ג' ( המלה . ( השיטות הגלובאליות עברו לדרגה , 'ד למשפט ולסיפור . "חזרה אל האות" מצאנו בשיטת מאיר , ויותר מאוחר , בצורה עקבית ביותר , אצל פייטלסון , אלא שאין מלמדים את כל האותיות בבת אחת או ברצף . רק בשיטות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן