הקטגוריות ודרגותיהן

מוכן שבטבלה מובא החומר בצורה מתומצתת ובקיצורים , ולכן ניתנו להלן הרחבה והסבר קצר לכל קטגוריה ולדרגות 'ד- 'א ( הדרגה החמישית נשארת , כאמור , פתוחה . ( במידת הצורך נדגים את דברינו בעזרת שיטות קריאה שנדונו או הוזכרו בפרקים השונים . . 1 נקודת המוצא : זו מתייחסת ליחידה הלשונית הראשונה והמרכזית בשלבי הלימוד ההתחלתיים . א ) אות / תנועה , הכוונה ליחידה הלשונית הקטנה כיותר . בשיטות א"ב נקודת המוצא היא האות ; ו ( שורוק ) כתנועה שימשה נקודת מוצא בשיטתה של רבינוביץ פינס . כ ) הברה . זו מתייחסת גם .-להברות ה , מ , נ ( אדלר , לבנון , ( וגם למלים חד הכרתיות , אם נבחרו בגלל חד הברתיותן : נר , סל ( דפנה . ( ג ) מלה ו מתייחסת גם למשפט בעל מלה אחת , אם נבחרה בשיטת קריאה מסוימת בשל חד המליות , כגון "קומו" שחר" ) . ( " ד ) משפט / סיפור : מתייחס גם למשפטים וגם לסיפורים קצרים , כי בשיטת קריאה למתחילים יש לעתים חפיפה בין המונחים "משפט" — , "סיפור" לדוגמה י "היום היינו ביער וקטפנו פטריות" — נקרא "סיפור" לכל דבר . . 2 שלבי העיבוד ו אלה מתייחסים לעקרון התנועה הזהה או התנועות המעורבות במוקדים קוטביים , עם שתי ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן