איור 1 מיון שיטות קריאה (על־פי טשול, ‭(1967‬.‭J. Chall, Learning to Read: The Great Debate, with permission of McGraw-Hill, U.S.A‬