פרק ו מן העבר אל העתיד

האם נוכל להסיק מסקנות מן העבר ולהפיק לקחים לעתיד מהתפתחותה של הוראת הקריאה העברית בישראל , בדרכה הארוכה מן החדר אל המחשב ? את הדיון בשאלה זאת נחלק לשני חלקים 1 א ) דיון בשיטות הקריאה והתפתחותן , במסקנות ובלקחים האפשריים ; ב ) דיון כהוראת הקריאה בכל תקופה ותקופה , במסקנות ובלקחים המשתמעים ממנו . נראה גם , האם מתוך פרספקטיבה זו נוכל להגיע להמלצות ולהצעות אופרטיביות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן