איור 1 שיעור קריאה בהוראה יחידנית (ווהל ואחרים, תשמ"א)