שיטות ב"תנועות מעורבות" הנהוגות בהווה

ברוב כיתות א' לומדים המצליחים כמו הנכשלים על פי אותן שיטות שהוצגו ( ראה פרק , ( 'ד תוך שיפור מתמיד , בעיקר בציוד הלימודי , כגון : דפי העבודה , משחקים דידאקטיים כעיצוב מעולה וכר . לפי האומדן , לומדות כיתות מעטות יחסית על פי שיטות בעלות עיקרון התנועות המעורבות , דוגמת שיטת לבנון וצפורה כץ . על פי עקרון זה נמצאות בשימוש היום שתי שיטות חדשות נוספות , כתוכניות ניסוי בהיקף מצומצם ; 0 שיטת "פיאלקוב" הצרפתית , שבה משולבים אלמנטים מן "הטקסט , "השבועי שהיה נהוג בהוראה מסייעת . אבל הטקסט לא נוצר בקבוצה קטנה של שישה שמונה ילדים , אלא בכיתה רגילה בת 40-30 תלמידים . בשיטה חדשה זו גם אין שימוש בשלבי העיבוד השבועיים והקפדניים , שהיו נהוגים אז בהוראה המסייעת . מבחינה זו מזכירה שיטת פיאלקוב את השיטות הגלובאליות , אך למעשה אין בה נושא מרכז קבוע מראש , אלא הוא נקבע על פי התכנים , שהילדים מעלים באופן ספונטאני . מכיוון שזו "שיטה ללא מקראה" נופל עול ההכנה הרבה על כתפי המורה בלבד , וגם דרכי העיבוד נתונות לאחריותה הבלעדית . תוכנית זו נמצאת בשלבי ניסוי זה ארבע שנים , אך עד כה לא פורסמו נתונים על טיבה ( כגון : ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן