בעיות במדידת הישגי הקריאה

אין לדעת בוודאות מהו הקשר בין שיטות הקריאה הנהוגות לבין הישגי הקריאה ככיתות א' של מערכת החינוך היסודי במדינת ישראל . בדיקה כזו נערכת בדרך כלל רק בתוך בית הספר , או באיזור פיקוח מסוים , באמצעות מבחנים כלתי פורמאליים . מבחנים אלה מחוברים לרוב לפי הצרכים הספציפיים של בית הספר על ידי היועצת או המורה להוראה מסייעת , אף שהמדור "למדידה חינוכית" הוציא לאור את "אבחון השלבים בלימוד הקריאה" ( קינג , תשל"ז . ( זו מערכת כרטיסי אבחון , המתאימה לרוב השיטות המבוססות על עקרון "התנועה . "הזהה בדיקה ארצית של מצב הקריאה באמצעות מבחנים אחידים נערכה כמשך שנים אחדות בעיקר בכיתות ב' ד' על פי מבחן ארצי של אורתר . מקום מיוחד תופס גם מבחן ההישגים בקריאה ( לשון ) במחקר כולל על "הישגי החינוך של בית הספר היסודי בישראל" בדו"ח מינקוכיץ הנזכר . כמו כיתר המקצועות , גם הקריאה נבחנה בכיתות א' ב' ד' , 'ו תוך שילוב של "פריטים עוגנים" במבחנים "עוגנים" ) הם ציונים למספר פריטים משותפים למבחני שתי דרגות כיתה ויותר . ( במחקר זה הובעה אופטימיות זהירה לגבי פיתרון כעית הקריאה בהשוואה לשנות החמישים , כי רק אחוז קטן מכלל התלמידים לא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן