לסיכום התקופה

קליטת העלייה לאחר קום המדינה גרמה לגידול מהיר מאוד של מערכת החינוך היסודי . כתוצאה מתנאי הלימוד הקשים וחוסר המוכנות של הילדים , בעיקר בתחום הלשוני , פקד את בית הספר היסודי "משבר קריאה" קשה . כישלון הקריאה בכיתות א' הגיע לחמישים אחוז והרכה יותר מזה . עם זאת , היה למשבר זה גם צד חיובי מסוים — התעניינות הולכת וגוברת בבעיות הקריאה ויצירת שפע של שיטות ואמצעים לשיפור הוראתה , כדברי גולדשמידט ( תשי"ט ... " : ( שאין פנינו לקראת קביעת שיטה אחת ויחידה , אשר תתאים לכל סוג של תלמידים ולכל טיפוס של מורה . ואין פנינו לקראת הכרעה סופית בוויכוח המתנהל בכל העולם על עדיפות שיטת הוראת הקריאה , הגלובאלית או הסינתטית ; ייתכן , שבשלב הראשון יהיה פרי מאמצינו כעיקר יצירת מספר ספרי לימוד מתוקנים , יצירת מכשירי עזר יעילים . " ... אכן , כל מחברי השיטות קשרו את הביצוע הדידאקטי של שיטותיהם עם שיפור תנאי ההוראה , כגון : הדפסת תדריכים למורה , יצירת חוברות ואלפונים , כרטיסי הברקה , "לוח צירופים" וכדומה . אלה שחררו את המורה מהצורך לכתוב פלקאטים , לצייר תמונות , 'וכר וכן שחררו אותה מן האחריות לבחירת המלים ולדירוג החומר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן