איור 3 שיעור קריאה במלים בקמץ־פתח (ישי/קויבסקי,כעת הוצאת יבנה, תשכ"א)