מעגל השיטות ב"תנועה הזהה" מתרחב

במקביל לשיטות המבוססות על עקרון "התנועות המעורבות" התפתחו ביתר אינטנסיביות השיטות המבוססות על עקרון "התנועה . "הזהה ההברות או המלים הראשונות הנלמדות בכל השיטות הללו — מנוקדות בקמץ ובפתח בלבד . מן הבחינה הזאת נוכל להצביע על הקו ההתפתחותי העובר אליהן משיטת לימוד הקריאה של החדר האשכנזי . כאב טיפוס לשיטות ישמש לנו "ספר המסורת , ספר לימוד לתינוקות של בית רבן בשיטה מעשית נאותה מתוך ניסיון של שנים , "רבות שחובר על ידי משה חיים חעשין ( חשין , ( מלמד בת"ת עץ חיים הכללית בעיה"ק ירושלים תובב"א , ויצא לאור בהוצאת המחבר , תשט"ז . נראה , שהיתה השפעה של הסביכה על עצם ההחלטה לשכתב את שיטת החדר , כפי שמסתבר מדברי אחד הממליצים על הספר : "אם בחוגים אחרים של ההוראה מעוניינים תמיד המורים והמחנכים לחפש שכלולים בחינוך והוראה , כדי להקל על המחנכים , ואצלנו לצערנו בחינוך התורני עדיין לא נעשה שום צעד להקל על הפעוטות את דרכם הראשונה בכרם , "השם ולכן מגיעות למחבר הספר תודה והוקרה ( בינימוביץ , כתב המלצה . ( מטרות השיטה י המטרה הערכית המרכזית היא "חיזוק ספינת החינוך המסורתי נגד נחשולי הים הגדולים המסתערים עליה" ( ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן