מעגל השיטות ב"תנועות מעורבות"

" דפדפת לכיתה אלף , דפים לקריאה , לצביעה ולמשחק" ( א' בוכנר / י' לוינטון / ל' קיפניס , תל אביב , תשט"ז . ( יש לציין , שהמחברים לא הכריזו עליה בשום מקום , "שיטה"כ אלא כ"דפדפת" בלבד . מטרת .-הדפדפת המטרה מוגדרת בצורה ברורה כמשפט אחד : "להקל על הילד את ראשית הקריאה" ( דף פנימי של הכריכה . ( המוכנות לקריאה : הדפדפת כוללת את החומר הדרוש לכיתה "מיום הלימודים הראשון ער להכנסת הספר" ( הדגשה במקור . ( כלומר תהליך לימוד הקריאה מהווה כעין מוכנות לקריאה כספר עצמו . עקרונות .-הדפדפת הדפדפת מבוססת , כאמור , על הגישה הגלובאלית ומתחילה מיד במלים , במשפטים שלמים ובסיפורים קטנים , הבנויים על חזרה דחופה של אותה מלה בהקשרים שונים . <> מההתחלה יש שימוש ככל האותיות וככל התנועות ; אך בניגוד לעקרון "דירוג ההבדלים" של דיקרולי ( פרק , 'ג מעגל ( 'ב באות המלים הדומות דווקא האחת ליד השנייה , כגון : תלמיד — תלמידה , התלמידה — לתלמידה . 0 ההפרדה מתחילה בשלב מאוחר ( אחרי לימוד של כתשעים מלים 0 . ( גם בהפרדה נשמר העיקרון של "התנועות והאותיות 0 . "המעורבות אין מלמדים הברה או אות בפני עצמה , אלא מדגישים הברה בתוך מלה כג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן