לקראת מיון חדש של שיטות הקריאה

מאז "ניסוי הקריאה" נכתבו שיטות קריאה נוספות , ברובן על ידי אנשי חינוך ומורים העובדים בפועל בבית הספר , כי "בעית לימוד הקריאה בבתי הספר היסודיים הפכה בעיה המטרידה ללא הרף כל מורה ... ואין פלא שהננו נתקלים מדי פעם בפעם בהצעות חדשות להקנית הקריאה לילדי הכיתה הראשונה" ( שכטמן / קויבסקי , תשכ"א . ( בחלקן לא היו אלו הצעות חדשות ממש , אלא שיטות ש"התמסדו" על ידי עצם הבאתן לדפוס תוך שימוש במינוח חדש , תוספת הצעות דידאקטיות והנמקה מפורטת יותר למבנה השיטה . שתי שיטות טיפוסיות ומנוגדות הופיעו כבר כתשט"ז . ( 1956 ) דוגמאות אלו קיצוניות הן מבחינת השיטה והן מבחינת אוכלוסיית היעד : האחת , שיטה גלובאלית עכור בית הספר הממלכתי המבוסס , שהתמסרה ב"דפדפת לכיתה ; "אלף והשנייה , השיטה הסינתטית עבור תלמידי החדרים בשכונות החרדיות , שהפכה מתורה שבעל פה לתורה שבכתב ב"ספר . "המסורת שתי השיטות הללו מהוות כעין "אב טיפוס" לשיטות שהתפתחו ( ומתפתחות ) במקביל בשני מעגלים נפרדים , אך שלא כמצופה — במעגלי האנאליזה או הסינתיזה , הקטגוריות האלו הלכו וניטשטשו בשל המעברים המהירים מאוד מן המלה לאנאליזה וממנה חזרה אל הסינתיזה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן