איור 1 שיעור קריאה ראשון (ברורמן־קניוק, הוצאת עמיחי, תשכ"ג)