יוזמות ממלכתיות לפיתרון משבר הקריאה

נראה שמכל הבעיות הקשות , שהיו כרוכות בקליטתם החינוכית של ילדי העולים , היה "הלם הקריאה" הקשה כיותר , ומכל מקום המיידי והמוחשי ביותר . כישלון הקריאה הקיף למעשה לא רק את כיתות , 'א אלא את כל כיתות בית הספר היסודי ביישובי העולים ובמעבדות . אך מסגרת ממלכתית לטיפול בבעיות החינוך של ילדי העולים במשרד החינוך והתרבות נוצרה למעשה רק כתחילת שנות השישים , במטרה לכוון את עבודות המשרד בתחום קידום ילדי עולים אלה בצורה מתוכננת מראש . באותה עת גם התגבש המונח "טעוני טיפוח" במקום הכינוי הפשטני "ילדי , "עולים ואכן , המסגרת הממלכתית האמורה במשרד החינוך והתרבות נקראה בשם "המרכז למוסדות טעוני , "טיפוח שבא בשנת 1963 להחליף את ה"וועדה לטעוני , "טיפוח אשר פעלה כבר כשנה קודם לכן . עשרות ואולי מאות מחקרים נערכו , כדי להכיר ולהגדיר את הילד טעון הטיפוח בישראל ( במידה רבה תוך הסתמכות על תיאוריות ומחקרים בחו"ל , ובעיקר בארה"ב . ( הקריטריונים להגדרת הילד טעון הטיפוח הם בחלקם סביבתיים וכוללים נתונים כגון ו המוצא העדתי , הרמה הסוציו אקונומית , השכלת ההורים ומקצועם , גודל המשפחה , תנאי דיור . 'וכד קריטריונים אחרים מתייח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן