לקראת אוריינטציה חדשה - מחקרה של פייטלסון

מלים אחרונות אלו צוטטו מתוך מחקרה של דינה פייטלסון מתשי"ג , ( 1953 ) שנחשב "כצעד הראשון ככיוון הבדיקות ... שמטרתן לסלול את הדרך לגישה המיוחדת ולדרכי ההוראה המיוחדות לילדי העולים" ( נבון , תשי"ז . ( אומנם המחקר לא נערך במעברה או באחד מיישובי העולים , אלא על פי "המסורת הקודמת" — בירושלים . יתירה מזו , באותן הכיתות שנבדקו במחקר לא נכללו ילדי עולים חדשים , אשר בגלל קשיי שפה מצויות אצלם בעיות נוספות ואחרות מאלו של ילדים הבאים מן הגן . עם זאת , נחשב , לדעת פייטלסון , המדגם כמייצג , מאחר שילדי הניסוי השתייכו בעיקר לשכבות הנחשלות מבין עדות המזרח . מה גם שכתוצאה מן הקו הנוכחי בעלייה ובילודה , יש סיכויים שמספר התלמידים מאוכלוסייה זו יילך ויגדל בהתמדה . מטרת המחקר היתה לחשוף את גורמי הכישלון של ילדי כיתה א' לאור בדיקתם בשלוש מערכות : א ) הסביבה הביתית ; ב ) המטען הרגשי והשכלי שהילד מביא אתו אל בית הספר ; ג ) נושאי הלימוד ודרכי ההוראה הנהוגים ככיתות . 'א בהתאם לכך , הופעלו כלי בדיקה שונים כגון : ביקורי בית , מבחני ציור איש , מבחן "קוביות קוהס" ( מתוך מבחן וכסלו , ( בדיקת הישגי הילדים במועדים שוני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן