ממדי כישלון הקריאה בין ילדי העולים

על כישלון הקריאה בכיתות א' ביישובי העולים ( בצפון , בנגב ובפרוזדור ירושלים ) דובר מפה לאוזן בין המורים כבר בשנות הקליטה הראשונות ; אך הסקרים הרשמיים הראשונים פורסמו בעיתונות הפדגוגית החל משנת תשי"ד — כעיקר על ידי מפקחי מחוז הדרום . בדיקת ההישגים הלימודיים בכיתות א' ב' בדיקה השוואתית של ההישגים נערכה על ידי המפקחת חמדה אסיאו באיזור פיקוחה בדרום בסוף השליש השני של שנת הלימודים תשי"ד . ( 1954 ) נבדקו תלמידים 12-מ כיתות א' 14-ומ כיתות . 'ב בסקר נכללו גם מספר כיתות ב' בקיבוצים שונים בנגב , שתלמידיהם למדו כשנה החולפת ב"גן המעבר" המעורב . תוצאות הסקר התפרסמו בשנת תשט"ו . אסיאו התייחסה בעיקר לשתי תופעות : להישגים הסבירים בחשבון ולסיבותיהם ; לכישלון הקריאה ולסיבותיו ( ראה טבלה . ( עם גורמי הכישלון בקריאה נמנים , על פי אסיאו , גם תנאי הרקע הקשים . אסיאו תיארה אותם בצבעים קודרים ביותר ו ביקור כלתי סדיר בבית הספר , חוסר מוכנות של הילדים ואקלים אמוציונאלי בלתי יציב בבית ההורים — כל אלה גורמים מכשילים דווקא את לימוד הקריאה . מכאן נתבקשה , לדעתי , מסקנה לגבי התלמידים העולים , שגילו יכולת למידה סבירה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן