תיחומן של השיטות האנאליטיות

נקודת המוצא של השיטות האנאליטיות היא במלה השלמה , במשפט או בסיפור הקצר ( להלן : מלים . ( המלים מוכרות לילד ונבחרות בשל תוכנן החוויתי , והן נלמדות בשלמותן י "ההדגשה היא במידה שווה גם על השלמות וגם על החוויה" ( שטלינג , תרצ"ג . ( חלק מהותי בכל שיטה אנאליטית הוא הפרדת המלים לחלקיהן על פי סדר מסוים . השיטות האנאליטיות ניתנות להפעלה במגוון גירסאות : 0 בהתאם לתוכנן של המלים . 0 בהתאם לכמות המלים הנלמדות לפני ההפרדה . 0 בהתאם לסדר ההפרדה . <> בהתאם לכמות התרגול . שיטות אנאליטיות אחדות תהיינה קרובות לשיטות הגלובאליות : 0 כאשר קודם להפרדה נלמד מספר מלים מקסימאלי . 0 כאשר תהליך ההפרדה לא נלמד על פי סדר מסוים . 0 כאשר כמות התרגול היא מינימאלית . שיטות אנאליטיות אחדות תהיינה קרובות לשיטות אנאליטיות סינתטיות : 0 כאשר קודם ההפרדה נלמד מספר מלים מינימאלי ( אפילו רק מלה אחת 0 . ( כאשר המלים נבחרות בעיקר לשם התאמתן לסדר ההפרדה . <> כאשר כמות התרגול היא מקסימאלית . הרציונל של השיטות האנאליטיות השיטות האנאליטיות על גירסותיהן התפתחו בארץ יחד עם הקונצפציה של " ההוראה הכוללת" ו"הנושא . "המרכז כנקודת מוצא לכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן