השיטות הגלובאליות

במקורן אין השיטות הגלובאליות מוגדרות כשיטות קריאה במובן הרגיל , והן חלק מתורות חינוך כוללניות . רכישת הקריאה משתלבת בשיטת חינוך מסוימת כחלק אינטגראלי , ולא ניתן לבודדה משיטת החינוך הכוללת . עקרונותיה של השיטה הגלובאלית הם ? . 0 נקודת המוצא היא במלים , במשפט או בסיפור חוויתיים , המשותפים לקבוצה הלומדת . 0 גילוי עצמי לא מודרך של היסוד האלפביתי במלים , או מודרך בצורה ספוראדית , לא שיטתית . 0 אין לחץ להישגים . 0 טווח לימוד אינדיווידואלי . לשם "הגשמת" השיטה הגלובאלית דרושים מספר תנאים : 0 תורת החינוך צריכה להתקבל על כל הסביבה החינוכית : גן הילדים , בית הספר , הבית . 0 קבוצת הלומדים צריכה להיות בעלת רקע משותף וניסיונות חוויתיים משותפים . 0 קבוצות הלימוד צריכות להיות קטנות . 0 תנאי לימוד משופרים : שיתוף כין הכית לבית הספר ; כוחות הוראה מסורים ; מרחב תנועה לילד וציור רבגוני . השיטה הגלובאלית לא תוכל להתגשם : O כאשר אחד הגורמים החינוכיים אינו שלם עם השיטה החינוכית . 0 כאשר אחד הגורמים — הגננת , המורה בכיתה , או ההורה — מפעילים לחץ על הילד . 0 כאשר המורה חסרת ניסיון או חסרת ביטחון . 0 כאשר מספר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן