ניתוח שיטות הקריאה למעגליהן

בדיון על הוראת הקריאה יש להיעזר גם בדרך הניתוח העיוני , כדי לחשוף אותן חוליות במבנה השיטות , הדורשות שיקול דידאקטי זהיר , למניעת כישלון אפשרי בקריאה . נציג את ניתוח השיטות על פי חלוקתן בשלושה מעגלים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן