על הקשר בין שיטת לימוד הקריאה, אופן הקריאה והבנת הנקרא

כמחצית השנייה של תקופת הזרמים הופיעו בעיתונות הפדגוגית "מאמרי קריאה" רבים , אך שונים במהותם מאלה שהופיעו בשנים הקודמות . רוב המאמרים המאוחרים דנים בבעיות הקריאה בארץ , אך הכותבים מסתמכים בדרך כלל על מחקרים שבוצעו בחוץ לארץ . טווח הנושאים השתנה והתרחב וכלל : א ) נושאים מסביב לקריאה , כגון י המוכנות לקריאה , טיפוח הקריאה , הקריאה העצמית , ספריות לילדים ועוד ; ב ) נושאים הדנים באופן הקריאה , השתוקה והקולית , והקשר שלה להבנת הנקרא ( ראה להלן . ( עם זאת , חסרים מאמרי הערכה או ביקורת על הדידאקטיקה של שיטות הקריאה , כפי שהוצגו על ידי מציעי השיטות בעיתונות . נצביע רק על אותם מאמרים מעטים , הדנים כאופן משולב בשיטות הקריאה , באופן הקריאה ובקשר שלהם להבנת הנקרא — מכיוון שאלה הפכו שאלות מפתח בתקופות מאוחרות יותר ( ראה פרק . ( 'ה נמצא שהללו התחלקו לשלושה כיוונים שונים . 1 הדגשת הפיענוח ן לפי עדיני ( תרצ"חא מזוהה הקריאה הקולית עם הטכניקה של הפיענוח , המודגשת בשיטות הסינתטיות , לאמור : "ככיתה א' מהווה הקריאה עדיין מטרה בפני עצמה , וכל עיקרה היא לצרף באופן נכון קולות ומושגים הידועים לילד עם צורת . "הא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן