התפתחותן של השיטות האנאליטיות בארץ

התפתחותן של השיטות האנאליטיות בהוראת הקריאה בארץ ישראל הושפעה משני כיוונים — האירופי והאמריקאי . ההשפעה האירופית של דיקרולי קדמה לחדירת " רעיונות קריאה . "אמריקאיים נראה להלן , שמוצאה של גירסה אחת של השיטה האנאליטית מהשיטה הגלובאלית של דיקרולי ' . היא פותחה על ידי החוקר ואיש החינוך יעקב לוי , שהיה מקורב לזרם העובדים . לוי גיבש את שיטתו לאור שיקולים תיאורטיים ועל סמך מחקרים אמפיריים עצמאיים כתהליך הקריאה , שהתחיל לעסוק בהם מתחילת שנות השלושים . באותן שנים הוצגה לפני ציבור המורים השיטה האנאליטית ה"אמריקאית" על ידי המפקח אברהם ארנון ( מהזרם הכללי , ( אחרי שובו מסיור לימודי בארצות האנגלו סכסיות . מכאן , שהשיטות האנאליטיות הגיעו ממקורות חוץ שונים , על ידי אנשי חינוך בעלי כיווני מחשבה שונים י אך גבולות ההשפעה לא נשארו חדים וברורים , כי אם טושטשו במציאות החינוכית , הארץ ישראלית . נדון להלן כמספר גירסאות של השיטה האנאליטית , כפי שהתפרסמו בעיתונות הפדגוגית , או שנמסר עליהן בעדויות שבעל פה . שיטות אחדות עברו עיבודים ושינויים בידי מוריהן מעכדיהן , שיטה שיטה וייחודה , אבל המשותף לכולן הוא הדגש שמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן