הדיון בהישגי הקריאה

הדיון על הוראת הקריאה בשיטות השונות , על גירסותיהן השונות ועל דרכי ביצוען היה מלווה עירנות והתעניינות רבה . ונסכם בקצרה את ביטוייה השונים של התעניינות זו : 0 מאמר הפתיחה של יחיאלי , שקרא למחקר השוואתי בין השיטות השונות . 0 המשאל , שבא לסקור את הנהגתן של השיטות ואת הישגיהן . <> פרסומים על "שיעורים לדוגמה" ועל מגוון דרכי הוראת הקריאה במשך שנת לימודים אחת ככיתות אי . 0 התלבטויותיה של פקטורית , שבאו לידי ביטוי גלוי בספרה 0 . "מפינתי" האלפונים על תכניהם רעל תרגילי ההפרדה וההרכבה השונים . 0 המאמרים הרבים יחסית , שהציגו מגוון שיטות קריאה בחוץ לארץ , שנדונו גם באסיפות והשתלמויות למורי כיתות , 'א ותרמו בתנודתן לכאן ולכאן להעמקת שיקול הדעת הפדגוגי . במקביל הופיעו בזה אחר זה גם מספר מאמרים , שדנו ב"מכת ההישארות" בבית הספר העממי בכלל , ובכיתה א' בפרט . מלבד מאמר אחד , פרי עטו של רופא בתי הספר , ד"ר ברכיהו , נכתבו כולם על ידי מורים , שהיו מעורבים ישירות בנעשה כתחום הלימודי . רובם עמדו על הקשר החד משמעי בין אי רכישת הקריאה לבין ההישארות לשנה , לשנתיים , לשלוש או אפילו לארבע שנים נוספות בכיתה , 'א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן