שיטות קריאה כפי שהשתקפו באלפונים עבריים

במעקב אחר התפתחותם של האלפונים נתקלנו בקשיים אחדים ו o לרוב האלפונים לא צורף הסבר מפורט או . "תדריך" שיטת הקריאה , המונחת ביסוד האלפון , מוסברת לפעמים בקיצור נמרץ בהקדמה או בסוף האלפון , ולפעמים בכלל לא . 0 גם כאשר מנמקים מחברי האלפון את שיטתם בעקרונות פסיכולוגיים או פדגוגיים , הם אינם נאמנים תמיד לעקרונות אלה . 0 לעתים אין כוונתם של מחברי האלפון ברורה די צורכה , בשל המינוח הבלתי אחיד . 0 לעתים הכניסו מחברי האלפון שינויים בשיטת הקריאה במהדורה חדשה , בלי לשנות את דברי ההסבר . 0 בארץ נדפסו רק אלפונים עבריים מעטים , לעומת שפע אלפונים שיצאו לאור בחוץ לארץ , כמזרח ובמערב ( ראה ביבליוגראפיה , רשימת האלפונים . ( קשה לדעת בוודאות אלה מהם היו בשימוש בבתי הספר העבריים בארץ . נתרכז איפוא בניתוח אותם אלפונים שהדיהם הגיעו לעיתונות הפדגוגית הארץ ישראלית בסקירות או בביקורות , או שהשימוש בהם מתועד , או לפחות מוזכר , במסמכים ארכיוניים או בכל תיעוד אחר . האלפונים , על פי סדר הצגתם , הם : "שפת , "ילדים , "שחר" "ספרנו" ו"אלף . "בית " שפת ילדים" — ספר לימוד לקריאה ולכתיבה ( מאת המחברים ה"פ ברגמן וש"ה ברכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן