סיכום הממצאים על־פי השאלון

הסיכום הכרונולוגי של כחמש עשרה שנות הוראת הקריאה מתייחס למדגם כיתות מקרי ( בהתאם לפרסומים ולמקורות שמצאנו , ( ובוודאי אינו מייצג את המגוון הרחב של כל כיתות א' בארץ כאותן השנים . אכל עם זאת , באה כאן לידי ביטוי מסוים החלוקה לזרמים השונים כתחילת התהוותם , וגם בית הספר הבלתי מדורג , על תנאיו הקשים , נכלל ברשימה . ייצוג הולם יש בעיקר לכיתות א' ביפו , כי "מיפו יצאה תורת . "ההוראה בתי הספר של עיר זו שימשו מקום התנסותלפרחי הוראה מ"בית מדרש למורים , מורות וגננות על שם לוינסקי" ( שייך לזרם הכללי , ( וכן התקיימו בהם שיעורים לדוגמה מעשיים ; וההלכה התפרסמה לעתים בדפי . "החינוך" לאור ניתוח הממצאים ובהתאם לתבחינים של השאלון נראה כעת כסיכום , שאומנם שיקף השאלון במידה רבה , אך לא בלעדית , את דרכי הלימוד וההוראה בכיתות א' בשנים ההן . . 1 מוכנות : במשך השנים התגבשה , כנראה , דעה כללית , שאין להתחיל בהוראת קריאה מיד עם כניסתו של הילד לכיתה , 'א אלא רק לאחר חודשיים שלושה . אך המורים שהוזכרו הדגישו היבטים שונים של טיב ההכנה הזאת , כגון הערת המוטיבציה הכללית ללימוד קריאה ( רון פולני ;( הסתגלות למסגרת כית הס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן