איור 3 שיעיר קריאה ראשון (אדלר/אורבן/אזרחי/יחיאלי/טורוב, תרפ"ט)