דרכי הוראת הקריאה בכיתות א' במעגל הראשון

המלה הראשונה — "נר" ? . שיעוריהם הראשונים של ניימן ודפנה למעשה אין צורך לתאר את מהלך השיעורים האלה , כי הם מהווים במידה רבה העתק של שיעור לדוגמה שניתן על ידי ישי אדלר לפני מספר שנים ( ראה פרק . ( 'ב חנוך ניימן היה מורה בכיתה א' בבית הספר תחכמוני לבנים כירושלים , וזכר את מהלך שיעורו הראשון משנת תרע"ט ( 1919 ) לפרטי פרטים ( ראה נספח . ( 6 דפנה , כמו אדלר , לימד בבית הספר לכנות ביפו , וכמוהו פרסם את שיעוריו מעל דפי . "החינוך" להלן ניתוח קצר . . 1 תקופת המוכנות : כאדלר , התחיל גם ניימן את הוראת הקריאה כראשית שנת הלימודים י "לתלמידים מבני שש או שבע שגמרו את גן הילדים , וקיבלו שם הכנה ידועה , " ... אך הוא הגדיל לעשות מאדלר , בהיותו מן הראשונים שחיבר שאלון שיטתי : "סכימה לבדיקת הילדים שנכנסים לכיתה א . "' הוא קיבל לכיתה א' רק ילדים , אשר ביקרו בגן ועמדו ב"מבחן המוכנות" שלו בצורה משביעת רצון . דפנה העביר את שיעורו הראשון בתאריך ה' בטבת , כלומר חודשיים אחרי תחילת הלימודים , כי "אנו נוהגים לדחות את התחלת לימוד הקריאה והכתיבה לכל הפחות עד לאחר חנוכה ... לשם שיחות וסיפורים , עד שנתאזרח התינוק . "ק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן