המעגל הראשון: השיטות ה"מקובצות" ו"הקולות הטבעיים"

" ראשית לימוד הקריאה" — מאמרו של יחיאלי כפתיחה לתקופה חדשה כשנת תרע"ט , אחרי מלחמת העולם הראשונה , עם הארגון מחדש של מערכת החינוך תחת ההנהלה הציונית , הופיע מאמר מקיף של יחיאלי על "ראשית לימוד , "הקריאה העוסק בשלושה תת נושאים הקשורים לקריאה לאור אוריינטציה חדשה — מחקרית . ניתוח פסיכולוגי של מהות הקריאה ; השאלה בדבר בחירת השיטה המתאימה מתמקדת כהבדל בין הקריאה של האדם המבוגר ( כלומר הקורא המיומן ) לבין קריאתו של המתחיל בלימוד הקריאה ו האם בלימוד ראשית הקריאה יש להפעיל דרכים דידאקטיות , המבוססות על הסתכלות בקריאתם של מבוגרים , או על בדיקת ילדים המתחילים בקריאה . בסוגיה זו דן יחיאלי לאור מחקרים אמפיריים , שנערכו בקריאה לועזית בעזרת טכיסטוסקופ ( לפי הגדרתו של יחיאלי — "מכשיר הבטה ( "מהירה לשני סוגי הקוראים האלה . על פי המחקרים הוכח , שהאדם המבוגר מתקדם בקריאה בצורה אנאליטית ; "הזדמנותית" כלומר הוא משתמש מדי פעם באנאליזה חזותית , כדי לאשר את התקדמותו הנכונה בקריאה . זו מבוססת בעיקרה על הבנת התוכן והרבה פחות על קליטת רמזים חזותיים . יכולתו של הקורא המיומן להסתפק במינימום של רמזים חזותיים ולהש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן