מעגלי הקריאה מתרחבים

נחלק את הדיון על הוראת הקריאה בתקופת הזרמים לשלושה מעגלים : . 1 המעגל הראשון הוא מעגל השיטות "המקובצות" ו"הקולות . "הטבעיים מצד אחד , הן מהוות המשך ישיר לשיטות הקוליות מתקופת "עברית בעברית" 1 ומצד שני , טמונים בהן כבר ניצני השיטות החדשות . "האנאליטיות" אומנם במעגל זה ניכרים רק הבדלים דקים בהוראת הקריאה כין הזרמים , ולכן יתייחס הדיון לנעשה בשלושתם , אך נדגיש את כיווני הצמיחה השונים , במידת האפשר . . 2 המעגל השני הוא מעגל השיטות , "הגלובאליות" המבוססות בעיקר על רעיונותיו של דיקרולי . אלה התפתחו לרוב בזרם העובדים ובקיכוציו , אבל לא באופן בלעדי . מעגל זה , שהיה בתחילה מצומצם יחסית מבחינת היקפו , אך לא מבחינת משך תוקפו , יידון בנפרד , בשל שיקולים מתודולוגיים ובשל אי הכללתם של הישגי זרם זה בסקרים ובמחקרים חינוכיים . גם תנאי הלימוד וההוראה היו לרוב שונים מאלה ששררו בבתי הספר של הזרמים האחרים . למעגל זה שייכת גם שיטה אנאליטית סינתטית אחת , כ"אנטיתיזה" לשיטות הגלוכאליות . . 3 המעגל השלישי , הרחב ביותר , הוא מעגל השיטות . "האנאליטיות" נעקוב אחר התפתחותן , היקפן ותוצאותיהן בעיקר כזרם הכללי . "המז...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן