מוסדות־החינוך הלאומיים בזרמים השונים

שלושת הזרמים החינוכיים הנזכרים שיקפו את דרך התפתחותו של החינוך העברי בארץ ישראל ואת מאבקי הכוחות ביניהם . בדרגים הפוליטיים שרר לפעמים מתח בין הזרמים השונים , שהגיע לעתים אפילו לדרגת עוינות , במיוחד אחרי קום המדינה , על רקע אידיאולוגי ובמאבק על מוקדי שליטה , על משאבים כספיים ועל אוכלוסיית הילדים . אולם , למרות ההבדלים העקרוניים שביניהם , מצאו שלושת הזרמים קווי יסוד משותפים לעבודתם החינוכית . בעיקר שימשה תוכנית הלימודים לבתי הספר העממיים משנת תרפ"ג ( 1923 ) תשתית משותפת לתוכניות השונות שהתפתחו אחריה . לגבי כיתה א' נאמר , שבמרכז ההוראה עומד לימוד המולדת , ההסתכלות , ואליו קשורים קשר אורגני , התרגילים בדיבור , בקריאה , בכתיבה , בחשבון ובזמרה ולימוד תפילות ועבודות הציור . כדי להבהיר מהן הכתיבה והקריאה , יש לעיין בדרישות לגבי כיתות . ' ב'א לכיתה ; 'א "כתיבת מלים קצרות וקריאתן , כתיבת משפטים קצרים וקריאתם . סידור מלים ומשפטים באותיות דפוס ( א"ב מטולטלת . ( קריאת משפטים קצרים באותיות הנדפסות בספר , סיפורים קצרים באותיות דפוס וכתב ... ושימוש בנקודה ובסימן שאלה בסוף . "המשפט לכיתה ; 'ב תכנית "ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן