מוסדות החינוך החוץ־זרמיים

תלמודי התורה ! מוסדות החינוך מהטיפוס הישן המשיכו לפעול ואפילו לגדול , למרות תנאי הקיום הקשים שבהם היו שרויים . לקראת סוף תקופת המנדט היו בירושלים בלבד כחמישה עשר תלמודי תורה , שבהם למדו 3000-כ תלמידים בחמש שש כיתות יסוד . בשתי הכיתות הראשונות עסקו בעיקר בלימוד הקריאה . על פי חישוב זה , למדו כירושלים בערך 500 ילדים את הקריאה על פי שיטת ה"חדר" נוסח אשכנז . הכותאבים ו מספר המבקרים בכותאבים נאמד , בירושלים בלבד , 2000-ב ילד . רמת התחזוקה , תוכנית הלימודים ורמת ההוראה תוארו כבלתי מספיקות בצורה חמורה . לא כל ילדי הכותאבים למדו , ולעתים שימש המקום יותר לשמירה ולהשגחה , אך אפשר להניח , שלפחות עשרות אחדות של ילדים למדו בכותאבים על פי שיטת הא"ב , בהתאם למסורת הספרדית או התימנית . בתי הספר של החברות הפילנטרופיות יהודיות : מאלה המשיך להתקיים בית הספר הוותיק "אוולינה דה רוטשילד" של "אגודת האחים" האנגלית , ובו 410-כ בנות אשכנזיות וספרדיות . כן נפתחו מחדש בערים מספר בתי ספר של חברת "כל ישראל חברים" הצרפתית , שקלטו בעיקר אוכלוסייה מעדות המזרח , כמו כתקופה הקודמת . בתי ספר בבעלות פרטית : אלה הוקמו על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן