בין מורים לתלמידים — לסיכום התקופה

המורים שלימדו בתקופת "עברית בעברית" היו ברובם אוטודידאקטים , כלומר מורים שלא ייעדו את עצמם מראש להוראה ולא הלכו בדרך של הכשרה פדגוגית קודמת לעבודתם . רבים גם לא המשיכו לשמש בהוראה אחרי תקופת מה , לפחות לא בבית הספר היסודי ובכיתות הנמוכות -יא ) ודו : בין המורים היו "ענקי , "המחנכים חלוצי "עברית בעברית" וכותבי שיטות קוליות שהזכרנו , וכן אחרים כגון המורה יצחק כהן , בעל שיטה קולית שכנראה לא התפרסמה . היו מורים מתנדבים , דוגמת הפועל זלמן רזין , שקיבל על עצמו ברוח טובה להורות קריאה , כתיבה וחשבון בכיתות הנמוכות של בית הספר ברחובות . ויש להזכיר גם את הנערות הגננות וגם " גנני , "המכינות מורי הקריאה הצעירים ורבים אחרים . כולם היו חדורי הכרה בחשיבותה הרבה של "עברית . "בעברית מהם שהודו בתרומת החדר , שחיבב עליהם את "לשון , "הקודש ואחרים שהעלו על נס את חלקן של נשותיהם , שסבלו את סבל הראשוניות של המפעל החלוצי העברי . כרם , השותפים האמיתיים במשימה גדולה זו היו התלמידים , הגדולים עם הקטנים , שהרימו את תרומתם לתחיית הדיבור העברי י הם היו מוכנים להינתק משפת הדיבור השגורה על פיהם מן הבית , ולהסתפק בשיח מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן