ניתוח השיטות הקוליות, הישגיהן והערכתן

נתייחס להלן לכלל השיטות הקוליות כ"שיטה , "קולית כדי להבליט את הקו האחיד בהתפתחותן ואת העקרונות המשותפים המבדילים אותן משיטות החדר . ניתוח השיטה הקולית קשה בגלל מספר סיבות : . 1 בהתפתחותה של השיטה הקולית ובעיצובה היו משולבים תהליכי מודרניזציה שונים . אלה הפכו חלק אינטגראלי של השיטה הקולית , אך הם אינם "משתנים . 2 . "טהורים השיטה הקולית התפתחה בשלבים , ולכן נוצרו ממנה גירסאות או "שיטות" שונות . . 3 בהתפתחותה של השיטה הקולית נמצאו גם יסודות אנאליטיים . . 1 משתנים מתלווים לשיטה הקולית , אשר הפכו לחלק אינטגראטיבי ממנה : 0 המעבר משיטת הא"ב , שיטת החדר , היה משולב בתחיית השפה , "עברית . "בעברית כל מחדשיה שמו דגש רב על "הבנת , "הנקרא אשר תושג על ידי ההבנה הקודמת של הכתוב ועל ידי פיתוח ההבעה העברית המדוברת והרחבת אוצר המלים של הילד על פי העיקרון ; שפה מדוברת לפני שפה כתובה . 0 השיטה הקולית היתה משולבת בתהליך הייחוד : גיל הקריאה הועלה משלוש ארבע לחמש שבע וקצב הלימוד הותאם להתקדמותם של הילדים . בפעם הראשונה שולבו באופן שיטתי גם משחקי קריאה בתהליך לימוד הקריאה ( בניגוד ליוזמות האישיות הספורדיות , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן