איור 4 שיעורי קריאה לפי אסיאוף (ספר שפת עבר, תרס"ב)