חלוצי השיטות הקוליות

בשעה שאפשטיין שקד על חיבורו "עברית , "בעברית גיבשו שני מחנכים ירושלמים , ח"מ אסיאוף ודוד ילין , שיטות משלהם ללימוד "מיומנויות" הלשון העברית . ספריהם ראו אור בהפרשי זמן קצרים מאוד וסביר להניח שהכירו זה את זה , כי שניהם עבדו בבית הספר "תורה ומלאכה" של חברת כי"ח תחת הנהלתו , השפעתו והדרכתו של ניסים בכר ( ילין עזב את בית הספר הזה רק כשנה לפני פרסום ספרו . ( אכן , יש דימיון מסוים בין שתי השיטות , אך השוני ביניהן גדול יותר , בהתאם לרקע התרבותי והחינוכי של מחבריהן . השיטה הרב תכליתית של אסיאוף שיטתו של אסיאוף מכונסת באלפונו "ספר שפת , "עבר חלק א' ו-ב' ( בכריכה אחת , ( ירושלים , תר"ס ( מהדורה , 'ב תרס"ב . ( הספר מיועד "להורות למתחילים את ראשית לימודי הדיבור , הקריאה , הכתיבה . "והחשבון מ"סדר , "ההוראה הקדמתו של אסיאוף למהדורה הראשונה , אפשר ללמוד על המודרניזציה הרבה שהכניס לשיטת הקריאה של החדר הספרדי , כלי לטשטש את אופיה המיוחד ; . 1 לימוד הלשון העברית המדוברת קודם ללימוד הקריאה . המורה יתחיל את סדר הלימוד היומי בשיעור עברית . אסיאוף לא השתמש במונח "עברית , "בעברית אלא ב"שיטה , "הטבעית "שיטת ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן