איור 3 שיעיר קריאה ראשון (על־פי גדזובסקי וציפרין, תרנ'יא)