איור 2 שיעור קריאה ראשון לפי מאפו (תרי"ט‭,(‬ בהשוואה לשיעור קריאה ראשון לפי מטראני (תרל"ה)