חלוצי "עברית בעברית" וגישתם אל הוראת הקריאה

מורים רבים עשו ניסיונות חלוציים בהוראת "עברית , "בעברית חלקם בבתי הספר של החברות הפילנטח פיות ומורים אחרים הגשימו את רעיונותיהם בבתי הספר הלאומיים . המורים בעלי הרקע השונה והתכונות השונות , אשר עבדו בתנאי שדה שונים ( בעיר , בכפר , בתוך אוכלוסיות תלמידים חד עדתיות או מעורבות ) גרמו לכך שגישת "עברית בעברית" התפתחה כפסיפס מגוון של גישות ושיטות הוראה . להלן נתייחס לאלה מהמורים שנתנו את דעתם גם על הוראת הקריאה , או שעמדו על הקשר כין הלשון המדוברת ללשון הכתובה , כי במרבית המקרים נחשבה עדיין הוראת הקריאה למקצוע הוראה ממדרגה שנייה , וכל אדם היודע אך לקרוא מוכשר להיות מלמד דרדקי . האם תרם בן יהודה להוראת הקריאה ? אי אפשר להתחיל את הדיון בנושא "עברית בעברית" בלי להתייחס אל פועלו של אליעזר כן יהודה . הוא נחשב חלוץ בהוראת "עברית בעברית" בארץ ישראל בשל ניסיונו החשוב , אך הקצר , בכית הספר "תורה ומלאכה" של חברת כי"ח בירושלים . אך אין להניח שבן יהודה עסק בהוראת ראשית הקריאה העברית . נראה , שלא נתן כלל את דעתו על לימוד הקריאה וקשייה , משום שלא היה איש הדידאקטיקה , ומשום שמשאת נפשו היתה הדיבור . הרי הוא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן