איור 1 שער הספר "ספירי התירה והנביאים" של מגרגוט יעמוד מתוכו (תרס"א)