המודרניזציה בחינוך

במה נבדלו בתי הספר החדשים מתלמודי התורה הישנים ? 0 בפתיחות למיזוג עדתי . 0 בהתאמת התוכנית לכיתות גיליות ( הייחוד 0 . ( בהכללת מקצועות כלליים בתוכנית הלימודים ( החילון 0 . ( בהחדרת הלשון העברית לבית הספר , הן כשפת דיבור והן כשפת הוראה בלעדית בכל המקצועות . זה היה הביטוי המשמעותי ביותר למודרניזציה . מן הראוי , איפוא , לבדוק האם חידושים אלה הביאו גם למודרניזציה בהוראת הקריאה העברית . כחיי החינוך היום יומיים לא התגשמה המודרניזציה בקווים ברורים ורציפים . כל מוסד הלך בקצב שלו , והדרך להתחדשות היתה מלווה משברים ונסיגות . על כל המוסדות פעלו השפעות זרות . במוסדות של החברות הפילנטרופיות — בגלל תלותם הכספית והמקצועית במיטיביהם 1 ובמוסדות הלאומיים — בגלל המטען החינוכי השונה שהמורים העולים הביאו איתם מארצות מוצאם ומשום הרצון המוצהר לפתח מערכת חינוכית כמו "המתוקנות . "שבמדינות כן היתה השפעת גומלין בין המוסדות הפילנטרופיים לבין בתי הספר הלאומיים , כי חלק ממורי בתי הספר היו בוגרים של בתי הספר הפילנטרופיים , לרבות בוגרי בית המדרש הירושלמי של חברת העזרה . מיזוג העדות שאלת "התמזגות היישוב כארץ ישראל לח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן