התפתחותם של בתי־הספר בארץ־ישראל

מוסדות החינוך היהודיים בארץ ישראל לא התפתחו בדרך המקובלת , כשהחדש גובר על הישן ותופס את מקומו . החינוך בנוסח הישן , החדרים ותלמודי התורה , הוסיפו להתקיים , ולידם צמחו מוסרות חינוך מטיפוס חדש . השפעתם של אלה הלכה וגברה , ואילו המוסדות הישנים איבדו מכוחם ומחשיבותם , אף כי מספרם נשאר יציב למדי . במספר מקומות , כגון בשכונות ירושלמיות אחדות , אף התבצרו המוסדות הישנים מבפנים והתחזקו . כך נמצא על סף המאה הנוכחית ובתחילתה מערכת מגוונת של מוסדות חינוך יהודיים , שפעלו אלה בצד אלה , ולעתים גם אלה נגד אלה . . 1 החדרים ותלמודי התורה במתכונתם הישנה . . 2 "חדרי , "התורה מוסדות חינוך שנוסדו החל משנת תרס"ג , ביוזמתה של חברת " שומרי התורה" הירושלמית — לרוב כמשקל נגד לבתי הספר החדשים במושבות . אין להחליפם בתלמודי התורה ובחדרים , שקדמו לכל מוסדות החינוך האחרים בארץ . . 3 בתי הספר שהוקמו בעזרת חברות יהודיות פילנטרופיות ונהנו לרוב מאפוטרופסות של הקונסולים הזרים בארץ , ואלה הן : 0 חברת "כל ישראל חברים" ( כי"ח ) הצרפתית ( נוסדה ( 1860-ב התחילה את פעולתה בארץ עם הקמת בית הספר החקלאי "מקוה ישראל" . 1870-ב היא ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן