הערכת שיטת החדר והגורמים ליציבותה

לאור האמור עד כאן תהיה הערכת השיטה פשוטה יחסית ומתייחסת לעקרונות ולדרכי הביצוע גם יחד : 0 שיטה זו מבוססת על הכרת הטבע האלפביתי של השפה הכתובה , אבל מנתקת כמידה רבה את הקשר בין השפה הכתובה לשפה המדוברת . 0 כינוי שם האותיות ( והתנועות ) מדגיש את הטבע האלפביתי של השפה הכתובה , אך הוא מיותר ומהווה גורם מפריע בקריאה כביטוי לשפה מדוברת . 0 שיטה זאת מלמדת מינימום של אסטרטגיות , כלומר מעט מיומנויות קריאה . 0 שיטה זו זהה לכל הילדים , לכל הגילים , לכל התנאים וללימוד כל הטקסטים . 0 ? השיטה מאפשרת למוכשרים להתמודד איתה במינימום של זמן . ולמתקשים היא מאפשרת טווח זמן ללימוד בהתאם לצרכיהם . 0 השיטה גורמת למעמסה על הזיכרון , אך אינה מפעילה לחץ על הילד להגיע לחשיבה מופשטת בטרם זמנה . 0 יציבותה של השיטה מעניקה ביטחון רב למורה ולתלמיד . שיטות הקריאה בחדרים הארץ ישראליים הן המשך למסורת של הוראת הקריאה העברית כארצות הגולה . השוני בין השיטות בחדר האשכנזי , הספרדי והתימני מלמד על השפעה סביבתית מסוימת מחד גיסא , ועל התפתחות עתידית של שיטות קריאה שונות , מאידך גיסא . מעבר לשוני היו להן גם עקרונות משותפים , שתר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן