האם זוהי שיטת קריאה "סינתטית"?

לימוד הקריאה בחדר התחיל מהיחידות הקטנות ביותר , האות והתנועה . הללו צורפו להברות , ההברות צורפו למלים , והמלים למשפטים ולתרגומם . כלומר היסוד ה"צירופי" שולט כאן . חוקרים אחדים העמידו את השיטה הזאת מחוץ לתחומי ההגדרה של שיטה "אנאליטית" או "סינתטית" וכינו אותה "שיטח א"ב" או "שיטת האיות" כשל כינוין של האות והתנועה בשמן המלא בשלבים הראשונים . גם למונח " שיטת החדר" יש קונוטאציה ברורה של "שיטת האיות" , ( Buchstabier-Methode spelling method , ) וייתכן שעדיף לכנות אותה בשם "שיטת . "השיום אין ספק שיש כה יסוד סינתטי חזק מאוד . השאלה היא , האם הופעלה כשיטה , "סינתטית" כלומר כשיטה שתהליך החשיבה המופשט של הסינתיזה הוא הנלמד בה . למעשה , רק אדם המסוגל להפשיט את האותיות ואת התנועות משמותיהן ומתכונותיהן הגראפיות , והמבין שכל אחת מהן מסמלת הגה מסוים , ובו זמנית מצרף את ההגיים ברצף נכון בכל קונסטלציה של אותיות המהוות מלה — רק אותו אדם מפעיל בקריאה את החשיבה הסינתטית . לאותו אדם יכולה שיטה זו להתאים . ברגע שגילה את סוד צירופן של עשרים ושתיים אותיות הא "ב לתנועות — בדרך החשיבה המופשטת הסינתטית — הוא יהיה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן