צירוף האות עם התנועה

בחדר האשכנזי ( בהברה אשכנזית € > : ( אמידת שם התנועה קודמת לשם האות בהגיית הצירוף , כגון י קמץ בית = ב ( על פי הדגמת המלמד . ( 0 מצרפים לכל אותיות הא"ב אותה תנועה , כגון : קמץ אלף = א ; קמץ בית = ב ; קמץ גימל = ג ... קמץ תיו = ת . שורוק אלף ? = = שורוק בית = פי ; שורוק ג = גו ... שורוק תיו = תו . בצורה זו לומדים את כל לוח הצירופים לפני שמתחילים בלימוד המלים . 0 אמירת שם התנועה ושם האות בהתאם לסדר הופעתן במלה ( דוגמת : ( "עלינו" קמץ עין = ע ; צירה למד = לי ; שורוק נון = נו = עלינו . בחדר הספרדי ( בהברה ספרדית 0 : ( אמירת שם האות קודמת לשם התנועה בהגיית הצירוף , כגון ו בית קמץ = ב ( עלפי הדגמת החכם 0 . ( מצרפים לכל אות את מכלול התנועות השונות , כגון / אלף קמץ = א ו אלף חיריק = אלף שורוק = או ; ... תיו קמץ = ת ; תיו חיריק = תי ; תיו שורוק - = בצורה זו לומדים את כל לוח הצירופים לפני שמתחילים בלימוד המלים . 0 אמירת שם האות והתנועה בהתאם לסדר הופעתן במלה ( דוגמת . ( "עלינו" עין קמץ = ע ; למד צירה = לי ; נון שורוק = נו = עלינו . בחדר התימני ( בהברה תימנית 0 : ( אמירת שם האות קודמת לשם התנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן