ניתוח שיטות החדר, הישגיהן והערכתן

ההערכה האובייקטיבית של שיטות לימוד הקריאה בחדר תתבסס על סיכום עקרונותיהן בכל השלבים וניתוחן מתוך פרספקטיבה פדגוגית עכשווית . כנראה שבמציאות לא היתה תמיד הפרדה דיכוטומית בין השלבים השונים , אך מבחינה מתודית תקל החלוקה על הניתוח . כל שלב ינותח ויסוכם מהיבטיו החיוביים והשליליים .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן