איור ג סימנים פונומימיים להמחשת האותיות בגרמנית (עלפי רדיגק, ‭(1979‬