מבוא התפתחותן של שיטות הקריאה במספר ארצות

הוראת הקריאה ותולדותיה בחילופי העתים שימשו ומשמשות נושא חקירה למומחים בתולדות החינוך והקריאה . ארץ , ארץ — וחקר התפתחותה ושיטותיה הספציפיות בהוראת הקריאה , כגון ; קאר ( 1889 ) כתב על תולדות הוראת הקריאה בבית הספר העממי בגרמניה ; רידר , ( 1900 ) למפורט ( 1935 ) ואחרים כתבו על ההתפתחות בארצות הברית ; פריס ( 1963 ) ודיאק ( 1965 ) על אנגליה וכדומה . סקירה ראשונה על התפתחותה של הוראת הקריאה בעולם פורסמה על ידי היי , ( 1908 ) ובגירסה בין לאומית מודרנית מטעם אונסקו על ידי המומחה וויליאם גריי . ( 1956 ) מחקר השוואתי על הוראת הקריאה 14-ב ארצות שונות ( כולל ישראל ) מטעם אותו מוסד נערך על ידי דאונינג ופורסם . 1973-ב סקירת הרקע הכולל תסייע לנו לראות את תולדותיה של הוראת הקריאה העברית בישראל מתוך פרספקטיבה רחבה יותר — להבליט את המיוחד לנו , ולגלות , לפחות כמידת מה , גם את המשותף בהוראת הקריאה בינינו לבין ארצות אחרות . שיטות הא"ב שיטות הא"ב בהוראת הקריאה הן עתיקות ביותר , והיו נהוגות בכל הארצות , שבהן השפה הכתובה היא אלפביתית . הן היו מבוססות על ידיעת שמות האותיות , שנלמדו לפי סדרן , ועל הסינתיזה של...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן