דברי הקדמה

הוראת הקריאה בשיטות ובדרכי הוראה שונות היא מן הנושאים הנחקרים ביותר בספרות המקצועית הלועזית . הסיבות לכך הן ! החשיבות העצומה שמייחסים ליכולת הקריאה בחייהם ובתיפקודם של היחיד והחברה ; וההשפעה ההרסנית של כישלון הקריאה ושל האנאלפביתיות הבאה בעקבותיו , על התפתחותו של הפרט כאזרח ועל פיתוחה של המדינה שהוא חי בה . גם במדינת ישראל היום , למרות מסורת ארוכה לימוד הקריאה , בעיות הנכשלים בקריאה ואחוז האנאלפביתים בינינו עדיין מהווים מקור לדאגה בלתי פוסקת . מתי זה התחיל וכיצד זה קרה ? מה נעשה ומה לא נעשה כדי להתמודד עם תופעה כאובה זו ? — שאלות אלו ואחרות הביאו אותי לגיבוש המחקר הנוכחי ולהצבת מטרתי הראשונה ו לבדוק ולנתח את התפתחותה של הוראת הקריאה העברית בארץ ישראל ולדון על בעיותיה , על שיטותיה ועל הישגיה . בשל חשיבותה הרבה של ראשית הקריאה בתהליך לימודה מתמקד ספר זה בהוראת הקריאה למתחילים ו בחדרים , בגני הילדים ובכיתות א' של מוסדות החינוך הרגיל ( ולא של החינוך המיוחד . ( הוראת הקריאה לגילאים גבוהים יותר נדונה רק במידה ויש בה כדי לתרום להבנת היבטים חשובים של ראשית הקריאה — דוגמת ההוראה המסייעת לילדים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן