ביבליוגרפיה

אוואנס , ק' . ( 1998 ) יומני חקירה . ירושלים : כרטא . אלעד , אילנה . ( 1981 ) השפעתו של מצג שתא על האבחון במבחן הפח "ם . עבודה לקבלת תואר מוסמך בפסיכולוגיה , המחלקה לפסיכולוגיה , האוניברסיטה העברית . אלעד , א' . ( 1980 ) אבחון מחת בקול האדם . דוח פנימי , המחלקה לזיהוי פלילי , משטרת ישראל . אלעד , א' . { 1981 ) אבחון פסיכופיזיולוגי במבחן הפח"ם ( פרטי חקירה מוכמנים . ( חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , האוניברסיטה העברית . אלעד , א' . ( 1991 ) תקפות בדיקות הפוליגרף בחקירה הפלילית . פלילים , ב , . 224-189 אלעד , א' . ( 1996 ) מחקר השוואתי של שיטות בתחום הזיהוי הפלילי . פלילים , ה , . 244-187 אלעד , א' . ( 2001 ) הטיות שיפוט והחקירה הפלילית . משטרה וחברה , . 163-133 , 5 אמסל , ט' . ( 1994 ) האמת על השקר . תל אביב : יתד . אשטו , ו' וםיבהו , מ' . ( 2002 ) הבדלים בתפיסת השקר בעדה האתיופית בין מבוגרים שגדלו והתחנכו באתיופיה וצעירים שהתחנכו בישראל . המחלקה למדעי ההתנהגות , המכללה האקדמית יהודה ושומרון , אריאל . בוני , ח' . ( 1996 ) בדיקה של שאלוני ציות , רצייה חברתית וסוגסטיביליות על עמוס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן